Tất cả bài viết

TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

“Nếu con đón nhận trách nhiệm, con sẽ có tự do. Nếu không thể, con vẫn chưa sẵn sàng để được tự do. Khi hiểu...

KHÁT NƯỚC MỚI ĐÀO GIẾNG

Mẹ tôi, bà Minh U70, đã dạy chúng tôi làm chủ gia đình từ khoảng 6 tuổi. Bà đọc quyển Nuôi Dạy con của bác...

NHẬT KÝ HOMESCHOOLING

Hôm nay tôi đã đào tạo cho tiểu thơ U7 nhà tôi về “cốc nguyệt san” và “băng vệ sinh”. Nhân tiện đào tạo xa...

RÈN NẾP CHO TRẺ CON

- Tớ nhắc con 3-4 lần mà vẫn quên.- Nói mãi mà nó vẫn cứ vừa bãi- Bảo bao lần không nghe phải mắng mới...