Phát triển bản thân

THẾ NÀO LÀ HIẾU HỌC?

Tác giả: Anh cá heo.(Bài viết nhân những tranh luận về câu chuyện cha mẹ kham khổ nuôi con ăn học “thành tài”, nuôi con...

TỰ VẤN

Một trong những việc mình làm nghiêm túc và thường xuyên nhất, là TỰ VẤN. Mình kiên nhẫn làm từ 18 tuổi đến giờ, đặc...

TƯ DUY HỆ THỐNG

Gần đây mình tham gia 1 khoá học, đọc sách và theo 1 Mentor, hướng dẫn về tư duy hệ thống.Ồ hoá ra mình đã...

TÔN TRỌNG “LÃNH THỔ” CỦA NGƯỜI KHÁC

TÔN TRỌNG “LÃNH THỔ” CỦA NGƯỜI KHÁC Trong tập tính học, lãnh thổ là một khu vực thuộc quyền kiểm soát của một cá thể động...

THÊM MỘT NGƯỜI BẠN

“Qua mỗi sản phẩm của mình, ta sẽ có thêm một người bạn mới"===Mình mới đọc được điều này và thấy thực sự tâm đắc....

CON NGƯỜI CÔNG CỤ

Con trai 13 tuổi chia sẻ trên đường về nhà.- Có một thí nghiệm mới về lòng trắc ẩn rất hay, con mới xem. Thí...