Tất cả bài viết

QUY LUẬT 2 NGÀY

Ý tưởng này đến từ cuốn Atomic Habits (Thói quen nguyên tử, Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ) của James Clear.Nguyên tắc này...

TUỔI NÀO DỄ THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ PR?

Càng lớn tuổi thì chúng ta càng có kinh nghiệm, điều này khỏi bàn cãi. Và đương nhiên, kinh nghiệm là một tài sản lớn...