Tất cả bài viết

THẾ NÀO LÀ HIẾU HỌC?

Tác giả: Anh cá heo.(Bài viết nhân những tranh luận về câu chuyện cha mẹ kham khổ nuôi con ăn học “thành tài”, nuôi con...

HỌC TIẾNG TRUNG CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

Tác giả: Cô Catherine Yen PhamMình viết bài này dựa trên kinh nghiệm của một người từng học tiếng Anh lẫn tiếng Trung, và hai...

QUY LUẬT 2 NGÀY

Ý tưởng này đến từ cuốn Atomic Habits (Thói quen nguyên tử, Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ) của James Clear.Nguyên tắc này...

TUỔI NÀO DỄ THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ PR?

Càng lớn tuổi thì chúng ta càng có kinh nghiệm, điều này khỏi bàn cãi. Và đương nhiên, kinh nghiệm là một tài sản lớn...