Mentor Nguyễn Huyền Châu

Liên hệ

Mô tả

Với mục tiêu xây dựng hệ thống “định danh văn hoá” cho Việt Nam thông qua hoạ tiết trang trí, mang tính ứng dụng cao cho hoạt động sản xuất công nghiệp, thiết kế và đồ hoạ, chị Châu đã sáng lập ra công ty VAN•HOA. 

Ngoài ra, chị còn được biết đến qua rất những dự án hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận giáo dục và duy trì văn hoá bản địa, ứng dụng các phương pháp xã hội học theo định hướng tôn trọng văn hoá địa phương và sáng tạo tập thể. 

Học vấn, giải thưởng:

 • Cử nhân thương mại – trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam
 • Năm 2013, thành viên của hội đồng lãnh đạo trẻ Global shaper thuộc diễn đàn kinh tế thế giới
 • Năm 2014, là đại biểu Việt Nam dưới 30 tuổi đầu tiên được mời tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thuỵ Sĩ
 • Năm 2016, học bổng về kĩ năng lãnh đạo tại IATSS Forum

Công việc, dự án:

 • Sáng lập/công ty VAN•HOA
 • Sáng lập/dự án Action for Lùng Tám
 • Đồng sáng lập/Thư viện Kiến trúc – Nghệ thuật (CA’ Library)
 • Đồng sáng lập/dự án Xây Trường Cho Em

Các lĩnh vực mentor:

 • Sáng lập dự án
 • Quản lý dự án
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Sáng tạo văn hoá, kiến trúc
 Mentor Nguyễn Huyền Châu