Mentor Trần Hồng Điệp

Liên hệ

Mô tả

Giới thiệu

Chị Trần Hồng Điệp đã có 22 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, với các vai trò khác nhau. Bao gồm:

 • Giám đốc/phó giám đốc
 • Quản lý các chương trình về quyền trẻ em, quyền phụ nữ và lồng ghép giới
 • Nhà tư vấn/điều hành các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em
 • Chuyên gia thiết kế, giám sát và đánh giá các dự án phát triển.

Chị Điệp cũng được biết đến như một cố vấn kỹ thuật có uy tín của nhiều tổ chức quốc tế, như:

 • OXFAM Quốc tế tại Việt Nam
 • CARE Quốc tế tại Việt Nam
 • Chương trình hợp tác chính phủ ASEAN - Australia về phòng chống mua bán người tại Việt Nam (ASEAN - ACT)
 • Viện Hàn Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục (Korean Institute for Gender Equality Promotion and Education)
 • Quỹ nghiên cứu và kinh doanh của ĐH Hàn Quốc (Research and Business Foundation of Korea University). 

 Công việc:

 • Từ năm 2017 đến nay: Phó Giám đốc của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, một quỹ xã hội – phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về giáo dục, công bằng, sức khỏe và môi trường
 • Đã từng là Giám đốc Trung tâm Phòng chống Khủng hoảng Tâm lý, chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và triển khai các hoạt động phòng chống khủng hoảng tâm lý và tự tử cho thanh thiếu niên.
 • Từng là Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên 
 • Đã từng là cán bộ chương trình Vận động chính sách và truyền thông, và quản lý các dự án về giới và lồng ghép giới của Tổ chức Oxfam Anh tại Việt Nam
 • Đang là thành viên của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới – khu vực Châu Á (AGenT). 3 lần nhận giải thưởng từ AGenT cho các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới
 • Là cựu thành viên của các chương trình trao đổi học thuật và chuyên môn do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, và năm 2022 đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ cho  sáng kiến vì cộng đồng
 • Đã trực tiếp thiết kế và điều hành hơn 100 khoá tập huấn và hội thảo về các chủ đề: kỹ năng sống, kỷ luật tích cực, phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới và lồng ghép giới, kỹ năng tư vấn và làm việc với các đối tượng dễ tổn thương. Ngoài ra, đã thiết kế và điều hành hơn 30 khoá tập huấn về thiết kế dự án, giám sát và đánh giá, kỹ năng tập huấn và điều hành, và xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi. 
 • Đã tham gia các nghiên cứu/ đánh giá trong nước và quốc tế với vai trò là nghiên cứu viên về các chủ đề phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ, phòng chống bạo lực giới, đồng tính nữ, và nhạy cảm giới trong truyền thông. 

Lĩnh vực Mentor:

 • Kỷ luật tích cực
 • Làm cha mẹ tốt
 • Bảo vệ trẻ em (phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực với trẻ em)
 • Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
 • Thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng
 • Chu trình dự án (Khảo sát tiền dự án, thiết kế dự án, quản lý và triển khai dự án, giám sát và đánh giá, báo cáo)
 Mentor Trần Hồng Điệp