Mentor Nghiêm Xuân Hoàng

Liên hệ

Mô tả

Anh Nghiêm Xuân Hoàng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành điện và năng lượng, là một phần quan trọng của hệ sinh thái STEM. Hiện tại anh đang công tác tại quỹ đầu tư Saigon Asset Management, tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư cho các dự án năng lượng. Anh đã có một thời gian học tập tại Australia chuyên ngành điện, điện tử viễn thông, và hệ thống năng lượng.

Học vấn: 

 • Cử nhân Điện và Điện tử Viễn thông, Đại học Tasmania.
 • Thạc sĩ Quản lý Dự án Kỹ thuật, Đại học Melbourne.
 • Thạc sĩ Hệ thống Năng lượng, Đại học Melbourne.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Công việc & kinh nghiệm:

 • Giám đốc đầu tư lĩnh vực Năng lượng, Saigon Asset Management (2020 đến nay).
 • Giám đốc Phát triển Dự án và Kinh doanh, Gen X Energy (một công ty đầu tư của Blackstone) (2020).
 • Đại diện tại Việt Nam và Quản lý Phát triển dự án, Hero Future Energies (2018-2020).
 • Quản lý Dự án, Andritz Hydro (2016-2018).
 • Phó Giám đốc Dự án, Ban Điều hành Dự án Nhà máy Điện Thái Bình 2, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (2011-2014).

Các lĩnh vực Mentor:

 • Hướng nghiệp cho học sinh cấp 3, đại học theo định hướng STEM.
 • Quản lý dự án
 • Quản lý thời gian
 • Các vấn đề liên quan đến dự án điện và năng lượng (bao gồm năng lượng truyền thống, và năng lượng tái tạo).
 Mentor Nghiêm Xuân Hoàng