Homeschooling, lộ trình học tập

Liên hệ

Mô tả

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Life Mentor vẫn luôn theo đuổi giá trị cốt lõi duy nhất. Đó là để mọi trẻ em đều được thấu hiểu, tôn trọng, định hướng phát triển tiềm năng và sự nghiệp theo đúng năng lực và đam mê. 

Tại đây, Life Mentor có một chương trình tư vấn siêu VIP về “Homeschooling, lộ trình học tập”. Chúng tôi giúp cha mẹ và các con thiết kế một lộ trình học tập bài bản, đúng trọng tâm, theo kinh nghiệm của những Mentor thành công, và đã chứng minh hiệu quả. 

Những lĩnh vực phổ biến nhất đang được các gia đình lựa chọn bao gồm: 

  • Khai thác các chương trình Homeschooling quốc tế
  • Học ngoại ngữ
  • Thiết kế lộ trình tự học hiệu quả nhất
  • Phương pháp tự học, đọc sách, khai thác tài liệu, nâng cao kiến thức
  • Chuẩn bị các thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá 

Các Mentor của chúng tôi sẽ giúp các con: 

  • Học hỏi được từ phương pháp, tài liệu, lộ trình bài bản nhất, tiết kiệm thời gian và tránh được các sai sót.

  • Cá nhân hoá lộ trình để đảm bảo hiệu quả và đúng theo tốc độ học tập của mỗi cá nhân. 

  • Hỗ trợ, bám sát lộ trình, giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn

Hãy liên hệ với Life Mentor để biết thêm chi tiết về chương trình tư vấn này nhé.

 Homeschooling, lộ trình học tập