Trang chủ

Chào mừng bạn đến với Life Mentor

Life Mentor – Kênh thông tin tin cậy về:

* Hỗ trợ cha mẹ giúp con xây dựng tư duy, kỹ năng xã hội và các bài học về quản trị cuộc sống chưa được dạy trong nhà trường. 

* Định hướng sự nghiệp thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng các ngành nghề trong xã hội 

* Kết nối 1-1 với các Mentor thành công trong đa dạng lĩnh vực.