CÁC HÌNH THỨC MENTORING

CÁC HÌNH THỨC MENTORING

  • Cố vấn một kèm một: Đây là loại hình cố vấn truyền thống nhất. Thông thường, mentor là một cá nhân có kinh nghiệm hơn được sắp xếp để hỗ trợ một mentee ít kinh nghiệm hoặc trẻ tuổi hơn.
  • Cố vấn nhóm: Trong mô hình này, một hoặc một số mentor làm việc với một nhóm mentee. Các trường học và chương trình đào tạo thanh thiếu niên thường áp dụng mô hình này vì có thể không có đủ thời gian hoặc nguồn lực để sắp xếp riêng một mentor cho mỗi học viên.
  • Cố vấn đồng nghiệp: Những người tham gia mô hình này thuộc cùng vai trò hoặc bộ phận, hoặc có kinh nghiệm chia sẻ trong cuộc sống nghề nghiệp cũng như cá nhân của họ. Những người ngang hàng này kết hợp với nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Hình thức mentoring này có thể diễn ra dưới dạng một nhóm hoặc cố vấn một kèm một.
  • E-Mentoring: Với sự phát triển của công nghệ, mối quan hệ cố vấn không cần thiết phải diễn ra trực tiếp nữa. Thông qua phần mềm trực tuyến hoặc thậm chí email, những người tham gia loại hình này này có thể kết nối trực tuyến với nhau mà không lo mất liên lạc cá nhân.
  • Cố vấn ngược (Reverse Mentoring): Thay vì một chuyên gia cao cấp cố vấn cho nhân viên cấp dưới thì ngược lại, nhân viên cấp dưới sẽ đóng vai trò là mentor cho một mentee là cấp quản lý cao hơn. Mối quan hệ này thường được áp dụng khi một chuyên gia trẻ tuổi cần dạy các kỹ năng hoặc một ứng dụng/ công nghệ mới cho cấp cao cấp hơn.
  • Cố vấn tốc độ (Speed Mentoring): Loại hình cố vấn này thường diễn ra như một phần của sự kiện hoặc hội nghị công ty. Mentor sẽ đối thoại liên tục với một nhóm mentee khác nhau và thường chuyển từ người này sang người tiếp theo sau một cuộc họp ngắn. Mentee thường sẽ chuẩn bị trước các câu hỏi để xin lời khuyên từ chuyên gia mentoring.

(Nguồn: sưu tầm)

“Life Mentor – Cha mẹ dẫn lối” là cộng đồng hỗ trợ các cha mẹ có con độ tuổi 10-18 trong hành trình giáo dục con, với các hoạt động chính:

  • Kết nối 1-1 với các Mentor thành công trong đa dạng lĩnh vực.
  • Định hướng sự nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm đa dạng các ngành nghề trong xã hội.
  • Giúp con xây dựng tư duy, kỹ năng xã hội và các bài học về quản trị cuộc sống chưa được dạy trong nhà trường.

Chúng tôi xây dựng dự án Life Mentor để lưu giữ lại những tri thức mà chúng tôi học được từ nhiều nguồn trên thế giới, như một di sản để lại cho các con mình, và nhiều trẻ em Việt Nam. 

Life Mentor mong muốn mọi trẻ em đều được thấu hiểu, tôn trọng, định hướng phát triển tiềm năng và sự nghiệp theo đúng năng lực và đam mê. Đội ngũ Mentor sẽ đồng hành trong quá trình phát triển của mỗi bạn nhỏ. Hãy cùng chúng tôi chung tay nhé.

Liên hệ công việc: lifementor2021@gmail.com

Website: https://lifementor.vn

Group FB: https://www.facebook.com/groups/lifementor2021

Spotify: https://spoti.fi/3zXawQT

 

← Bài trước Bài sau →