Tất cả bài viết

VÌ SAO NUÔI CON CŨNG CẦN 1 MENTOR?

1. Vì họ đi trước, đã mất rất nhiều tiền ngu, rất nhiều trải nghiệm, thử và sai rất nhiều, mới đúc rút ra được...

5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ em (P6)

TÓM TẮT SÁCH: The 5 love languages of children - 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ em—--(Dự án tóm tắt 101 cuốn sách làm cha...

5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ em (P2)

TÓM TẮT SÁCH: The 5 love languages of children - 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ em—--(Dự án tóm tắt 101 cuốn sách làm cha...